Асанов Марлен Мустафайович

24 квітня 2013

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження.

Назва дисертації: «Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Тронько Володимир Дмитрович, Національний авіаційний університет, професор кафедри авіоніки.

Офіційні опоненти:

  1. Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кисельов Микола Миколайович, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, головний науковий співробітник.
  2. Кандидат фізико-математичних наук, доцент Савенков Сергій Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри електрофізики радіофізичного факультету.

Час захисту: 24 квітня 2013, 11:00.

Місце захисту: 03058, м.Київ, проспект Комарова, 1, корпус №3, ауд. 3.506, кафедра аерокосмічної геодезії.