Сухов Петро Петрович

24 квітня 2013

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження.

Назва дисертації: «Особливості фотометрії вибраних геостаціонарних супутників на малих фазових кутах».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Прокоф’єва-Михайловська Валентина Володимирівна, Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», провідний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

  1. Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАН України Чурюмов Клим Іванович, Київський національній університет імені Т.Шевченка, головний науковий співробітник.
  2. Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Величко Федір Петрович, Науково-дослідний інститут астрономії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, провідний науковий співробітник.

Час захисту: 24 квітня 2013, 16:00.

Місце захисту: 03058, м.Київ, проспект Комарова, 1, корпус №3, ауд. 3.506, кафедра аерокосмічної геодезії.