Беленок Вадим Юрійович

26 березня 2015

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження.

Назва дисертації: «Фізичні основи аерокосмічного знімання для проведення великомасштабного картографування територій».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Бурачек Всеволод Германович, завідувач кафедри геодезії, картографії та фотограмметрії Університету новітніх технологій, м. Київ.

Офіційні опоненти:

  1. Доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  2. Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Зєлик Ярема Ігорович, провідний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України.

Час захисту: 26 березня 2015, 15:00.

Місце захисту: 03058, м.Київ, проспект Комарова, 1, корпус №3, ауд. 3.506, кафедра аерокосмічної геодезії.