Калюжний Микола Панасович

27 червня 2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.01 – Астрометрія і небесна механіка.

Назва дисертації: «Особливості застосування радіоінтерферометричних методів для визначення елементів орбіт геостаціонарних супутників».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Шульга Олександр Васильович, Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія», директор.

Офіційні опоненти:

  1. Доктор фізико-математичних наук, професор Зазуляк Петро Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри картографії і геопросторового моделювання.
  2. Кандидат фізико-математичних наук Іщенко Марина Вікторівна, Головна астрономічна обсерваторія НАНУ, науковий співробітник відділу астрометрії та космічної геодинаміки.

Файли:

  1. Дисертація
  2. Автореферат
  3. Відгук офіційного опонента Зазуляка
  4. Відгук офіційного опонента Іщенко
  5. Відгук О.В.Шульги на дисертацію.pdf

Час захисту: 27 червня 2017, 10:00.

Місце захисту: 03058, м.Київ, проспект Комарова, 1, корпус №3, ауд. 3.506, кафедра аерокосмічної геодезії.