Черемних Сергій Олегович

15 вересня 2015

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження.

Назва дисертації: «Дослідження спорадичних і ультранизькочастотних процесів у внутрішній магнітосфері Землі».

Науковий керівник: доктор технічних наук Яценко Віталій Олексійович, завідувач відділу дистанційних методів та перспективних приладів ІКД НАНУ-ДКАУ.

Офіційні опоненти:

  1. Доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  2. Доктор фізико-математичних наук Кришталь Олександр Нектарійович, завідувач відділу фізики космічної плазми Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Файли:

  1. Дисертація
  2. Автореферат
  3. Відгук офіційного опонента Чурюмова
  4. Відгук офіційного опонента Кришталя

Час захисту: 15 вересня 2015, 13:00.

Місце захисту: 03058, м.Київ, проспект Комарова, 1, корпус №3, ауд. 3.506, кафедра аерокосмічної геодезії.